Rots & Water

Praktijk ZYN Rots & Water training

Rots & Water training is een psychofysieke weerbaarheidstraining ontwikkeld door Freek Ykema. De Rots en Watertraining is geschikt voor alle kinderen, jongeren en volwassenen.

Er wordt gestart vanuit fysieke oefeningen, van waaruit er gewerkt wordt aan sociale en communicatieve vaardigheden. In de training ontdekken en ontwikkelen kinderen en jongeren hun Rots- & Waterkwaliteiten. Je bent Sterk en in Balans als er sprake is van een evenwicht tussen Rots en Water. Je hebt altijd een keuze hoe je jezelf neer zet. Stel je jezelf altijd als een Rots op? Dan kan het zijn dat je vaak in conflicten komt. Stel je jezelf altijd als Water op? Dan kan het zijn dat anderen altijd over je grenzen heen gaat.

Herkenbaar?
Met een Rots & Water training leer je hoe je beide krachten in kan zetten zodat je meer zelfvertrouwen krijgt en meer bewust wordt van je lichaam. Als ik en mezelf (Rots) sterk voelt, wordt de stap naar ik en de ander (Water) een stuk gemakkelijker. De Rots & Water training is 80% doen en 20% theorie.

Doel van Rots en water is kinderen in hun kracht zetten.
Rots staat voor de kracht in het kind en zijn of haar eigen weg gaan. Water staat voor hoe het kind in verbinding staat met de omgeving. Rots & Water is geschikt voor alle kinderen, doordat de kinderen tijdens de oefeningen en kringgesprekken over zichzelf leren.

Wat gaan we doen?
Dit is een training die erop uit is om kinderen een enorme zelfvertrouwen boost te geven. Met behulp van sport, spel en oefenen leren de kinderen: wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik. Het leren bewaken van je eigen grenzen en het omgaan en herkennen van de grenzen van een ander. Het leert ze samenwerken, maar ook eigen ideeën los te kunnen laten. Of juist, zelf met ideeën te kunnen komen. Ze leren hun zelfbeheersing vergroten maar ook hun zelfvertrouwen. Tevens leren de kinderen om naar hun zelf te kijken voordat ze naar de ander kijken. Ze leren rustig te blijven, op tijd merken dat ze boos worden en wat je dan kunt doen, eventueel een time out nemen. Ze durven wat voor een groep te vertellen.

Na de training kan je kind het volgende:

 • Mijn kind kan beter voor zichzelf opkomen, is zichtbaarder en assertiever.
 • Mijn kind heeft meer zelfvertrouwen, meer sociale vaardigheden en voelt zich veilig.
 • Mijn kind staat steviger in zijn schoenen.
 • Mijn kind speelt meer samen, kan zich beter concentreren en voelt zich zeker.
 • Ik, als ouder, weet hoe ik Rots en Water oefeningen thuis kan toepassen.
 • Mijn kind kan beter om gaan met pestgedrag en groepsdruk.

Praktische informatie:

 • 10 bijeenkomsten  
 • 1 ouderbijeenkomst
 • Kleine groepen (maximaal 10)
 • De groepstraining is altijd met 2 trainers
 • Na elke les volgt er een mail met daarin informatie over de training en oefeningen voor thuis
 • Persoonlijke benadering en contact met ouders vinden we erg belangrijk.
 • Check je zorgverzekering. Vaak kan je een gedeelte terugkrijgen als je aanvullend verzekerd bent (alternatieve geneeswijzen).