ROUW- & VERLIESBEGELEIDING

“Rouw is de achterkant van liefde”

Ruim 4,5 jaar geleden is mijn 60-jarige moeder overleden aan uitgezaaide longkanker. Veel te jong hebben we van haar afscheid moeten nemen. We hadden een hele fijne band en zonder woorden wisten we vaak wat de ander bedoelde. Het verlies was bijna ondraaglijk, het is letterlijk of er een gat in je hart zit, zo’n grote leegte. Op dat moment had ik geen idee hoe het leven verder moest gaan. Hoe kon ik ooit weer lachen, genieten, plezier maken zonder mijn moeder? Mijn moeder en ik belde of appte dagelijks over alles wat we mee maakten. Heel gek om dan herinneringen te maken zonder mijn moeder. Ook de impact op mijn gezin was groot en zeker voor mijn kinderen die ineens geen oma meer hadden. Je eigen verdriet probeer je opzij te zetten om er voor je kinderen te zijn. Alleen gaat dat niet zomaar.

Het woorden geven aan het gemis en verdriet, het helpen vertalen aan je kinderen wat er gebeurt, de grote steun van mijn partner, vrienden en een rouwbegeleider heeft er voor gezorgd dat ik overeind bleef en mocht steunen als het verdriet even te groot was. Dankbaar dat ik zulke lieve mensen om me heen heb en dat er mooie mensen op mijn pad zijn gekomen die me weer richting gaven.

Door het verlies van mijn moeder heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om met elkaar te leren omgaan met verlies en om te praten over de dood. Voor velen is het praten over rouw of over dood nog steeds erg moeilijk en vaak nog een taboe. Ook in het werken met kinderen in het onderwijs merk ik dat het voor kinderen zo belangrijk is om hier ruimte en aandacht voor te hebben. Er zijn zoveel kinderen die met verlies en rouw te maken hebben. Hier wilde ik iets meer voor kunnen betekenen. Ik ben trainingen gaan volgen bij Martine Huurman , Beleving in Beeld (BIB), over verlies en rouw. Ik werd nieuwsgierig en wilde er nog meer over weten en hierdoor kwam ik de opleiding bij Land van Rouw tegen. Een bijzondere en fijne opleiding waarin ik zoveel heb geleerd over mezelf en over rouw en verlies!

Met al mijn ervaringen, kennis en kunde kan ik jou helpen op jouw pad van rouw en verlies. Wil je vrijblijvend kennismaken? Neem contact op en ik ben er voor je.

 

Voorbeeld uit de praktijk
Verlies dragen we heel ons leven mee. In alle fasen in ons leven komen we verlies weer op een andere manier tegen. Hieronder een tekening van een meisje waar ze haar gevoel zo in kwijt kon. Tranen van verdriet zie je op haar gezicht, het zijn niet de haren van het meisje maar de hoeveelheid van emoties die eruit komen. En van binnen haar gebroken hart. Door dit zo op papier te zetten werd het heel zichtbaar hoe groot haar verlies is en hoe het haar dagelijks bezig houdt. Het was duidelijk dat ze hierdoor op school zich niet goed kon concentreren, haar leerprestaties achteruit gingen en ze zich meer afzonderde in de klas. Door hier bewust van te zijn en door de begeleiding die ik haar bood kon ze haar verhaal kwijt en konden we samen met haar vader en leerkracht een ander plan maken. Minder druk op school, meer begrip van thuis, meer ontspanning en contact met haar vader en meer ruimte voor het verdriet en verlies.